Adroddiadau cynnydd

Caiff gwaith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili ei fonitro i sicrhau ei fod yn gweithio yn gynaliadwy ac yn gwneud cynnydd.

Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn cyhoeddi adroddiad blynyddol sy’n dangos y cynnydd a wnaethpwyd o ran cyflawni’r amcanion.

Caiff y gwaith ei graffu gan banel Partneriaeth Craffu Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a fydd yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn i adolygu cynnydd

Gall y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wneud argymhellion i gorff cyhoeddus neu i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac mae’n rhaid iddynt gyhoeddi eu hymateb.

Gall Archwilydd Cyffredinol Cymru gynnal archwiliad o’r cyrff cyhoeddus.


Adroddiadau Cynnydd

(Saesneg yn unig)

Hydref 2022 – Pob Maes Gweithredu a Galluogwr

Mai 2022 – Pob Maes Gweithredu a Galluogwr

Medi 2021 – Pob Maes Gweithredu a Galluogwr

Mawrth 2021 – Pob Maes Gweithredu a Galluogwr

Medi 2020 – Pob Maes Gweithredu a Galluogwr

Mawrth 2020 –Meysydd Gweithredu a Galluogwyr Set B

Rhagfyr 2019 – Meysydd Gweithredu a Galluogwyr Set A

Hydref 2019 – Meysydd Gweithredu a Galluogwyr Set B

Mehefin 2019 – Meysydd Gweithredu a Galluogwyr Set A

Mawrth 2019 –Meysydd Gweithredu a Galluogwyr Set B

Rhagfyr 2018 – Pob Maes Gweithredu a Galluogwr